תנאי שימוש באתר 'מקווה אונליין'

1. אתר "מקווה אונליין" (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כאתר זימון תורים ושירותים שונים הניתנים במקוואות בארץ שנרשמו לאתר. בנוסף יש בו מידע על מקוואות – כתובות, זמני טבילה ופרטים נוספים. השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים על-ידו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו. הנך מוזמנת לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
2. הנך מאשרת כי ידוע לך שזימון התור המבוקש נקלט והוזמן רק לאחר קבלת הודעת המערכת "תורך נקבע בהצלחה".
3. כל בקשת קביעת תור צריכה להתקבל ולהיקלט במחשב האתר באופן תקין ומסודר,
כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לקביעת התור המבוקש.
אם בעת זימון התור תמסרי פרטי זיהוי שגויים, לא ניתן יהיה להשלים את קביעת התור המבוקש.
4. הנך מאשרת כי ידוע לך שסיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת קביעת התור והשירותים הנוספים הניתנים באתר. כמו כן, תורים ושירותים שנקבעו עלולים להתבטל מסיבות שונות. אין האתר אחראי בשום צורה לתקלות בעקבות הזמנת תור ושירותים נוספים שלא התקיימו מסיבות שונות.
5. האתר אינו אחראי לתקלות שעלולות להיגרם מסיבות שונות כמו טעויות בנתונים שכלולים באתר, תורים ושירותים שהוזמנו ולא התקיימו מכל סיבה שהיא, מבעיות באספקת האינטרנט למשתמש וכדומה.
6. ידוע לך כי השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, עשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים בו מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
7. האתר אינו אחראי, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות או מידת הדיוק של תכני האתר או השירותים הניתנים או מוצעים דרכו. כל הסתמכות מצדך על תוכן המוצג באתר הינה באחריותך בלבד.
8. האתר אינו אחראי לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן ו/או ביחס לשירותים המוצעים דרכו או לנתונים המוצגים באמצעותם. כל הסתמכות על התוכן המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
9. קניין רוחני-האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר "מקווה אונליין" ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "מקווה אונליין". אין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר " מקווה אונליין."
10. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ללא אישור כתוב מראש.
11. אנו שואפים לספק לך את המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך יתכנו, בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או הורדת האתר.
12. קישורים לאתרים חיצוניים: הביקור בהם נעשה על אחריותך בלבד.
13 .התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "מקווה אונליין" ואין לעשות בהם שימוש אשר סותר את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
14. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף את תנאי השימוש והתקנון של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר "מקווה אונליין". הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר.
15. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום כל משתמש, ללא צורך לספק סיבה.
16. האתר עושה כל שביכולתו כדי להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. השימוש בנתונים באתר נעשה לצורך השרותים שהאתר נותן בלבד והם אינם מועברים לצד שלישי. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתר "מקווה אונליין".
17. גילוי נאות-באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
18. חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי באתר, הוצאת מידע, פעילות לא חוקית או כל פעילות שפוגעת באתר.
19. אתר "מקווה אונליין" ניתן לשימוש "כמות שהוא "(As-Is)
20. תקנון האתר חל על כל סוגי המשתמשים באתר ועל כל השימושים שהם עושים בו.
21. האתר אינו אחראי לכל נזק שנגרם כתוצאה מכל שימוש באתר.
22. המידע על המקוואות לקוח מאתר data.gov.il וממידע שמוכנס על ידי מנהלי המקוואות. אין לאתר "מקווה און ליין" כל אחריות לגבי נכונות המידע.
22. במקרה בו התגלעה מחלוקת בין הגולשת לבין האתר מוסכם להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז צפון.